עבודה רגלית


ג'ולי קינג וד"ר פול לאם
"האנרגיה מנותבת בכפות הרגליים, מתפתחת ברגליים, מכוונת על ידי המותניים, ועוברת לאצבעות, הרגליים, הרגליים והמותניים חייבים לפעול כאחת, כך שכאשר תקדם ותסגת תקבל הזדמנות טובה מיקום מעולה