אמצעי זהירות בעת הוראה טאי צ 'י


ד"ר פול לאם
כדאי לחשוב על נושא זה בשלושה כיוונים. 1. כוונה 2. תמונה גדולה 3. הפרטים הטכניים הספציפיים