כוח ספירלי (צ'אן סו ג'ין)


ד"ר פול לאם
במאמר זה אני אתחיל עם כוח ספירלי מבוא, פעל לפי סיווג של סוגי כוחות ספירליים, ואז מתאר כמה שיטות כדי לשפר את זה ולסיים עם תרגיל מעשי "מעיל קשירת נינוח" כדי לשפר את הכוח הספירלי שלך.