מהו פנימי וכיצד לעבוד על זה?


ד"ר פול לאם
ישנן דרכים שונות להסתכל על פנימיים וחיצוניים. במציאות מרכיבים אלה הם בלתי נפרדים. זה עוזר להתמקד היבט אחד לאורך זמן על מנת לשפר את היבט זה. זה למה משהו שאנחנו צריכים להגדיר ולהפריד אותם, לאחר שיפור כל ההיבטים שאנחנו יכולים ואז לשים את חתיכות יחד להגיע לרמה גבוהה יותר.