יי (המוח) ו Quan (אגרוף או לחימה אומנות)


ד"ר פול לאם
צ'י (אנרגיית החיים) היא הכוח המניע של הכוח הפנימי (ג'ין). המוח (yi) מכוון את הצ 'י, ואת הצ' י כוננים ג 'ין, בפועל, יי, ג' ין ו - Qi הם בלתי נפרדים. בסין העתיקה, התודעה והמודע התת-מודע לא היו מוגדרים היטב. למעשה, התת-מודע אינו מושג מקובל, אם כי הוא מתבטא לעתים קרובות כרוח (שן). יי בהקשר זה ניתן להשתמש כדי לכסות הן מודע מודע תת מודע.
יי (המוח) ו Quan (אגרוף או לחימה אומנות)